Перейти до основного вмісту

Публікації

Показано дописи з серпень, 2022

Анкета-портфоліо вчителів фахового осередку природничих дисциплін

  Завантаження…

Протокол №1

Покликння на файл прококолу І засідання вчителів фахового осередку природничих дисциплін:   https://docs.google.com/document/d/1jSIUZSzNCkWDMzzGyxYDytk5zHceQPmIWgZ8J0qfAwo/edit?usp=sharing

Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у 2022-2023 н.р.

  Покликання на документ тут 

Оцінювання результатів навчання у 2022-2023 н.р.

    Реформування загальної середньої освіти спрямоване на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, на навчання його самостійно оволодівати новими знаннями, на формування функціональних (пов’язані зі сферою знань, умінням оперувати науковими знаннями та фактичним матеріалом), мотиваційних (пов’язані з інтересами, індивідуальним вибором особистості) та соціальних (пов’язані з соціальною діяльністю особистості, життям суспільства) компетентностей. У контексті цього змінюються і підходи до оцінювання як складової освітнього процесу.      Для забезпечення цілісності освітнього процесу необхідно враховувати результати оцінювання навчальних досягнень учнів/учениць в доборі змісту, форм і методів роботи для кожного уроку/заняття. Також важливо формувати в учнів уміння аналізувати власну роботу, власні результати навчання, визначати для себе подальші завдання. У кожний урок/заняття необхідно включати роботу з учнями за результатами оцінювання, самооцінювання, взаємооцінюва

Природнича освітня галузь (інструктивно-методичні рекомендації)

 ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році  5 клас  Природнича освітня галузь    Українське суспільство висуває нові вимоги до сучасної освіти, оскільки потребує особистостей, здатних самостійно розв’язувати різного роду проблеми, приймати відповідальні рішення у ситуаціях вибору, співпрацювати з іншими тощо. Переорієнтація освіти, у свою чергу, обумовлює проблему формування та розвитку в особистості учня ключових компетентностей.    Відповідно до Концепції «Нова українська школа» (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/ konczepcziya. html ), Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 898, новий зміст освіти, покликаний формувати в особистості ключові компетентності, необхідні для успішної самореалізації у суспільстві, спроможності у подальшому навчатися та

Впровадження державного стандарту базової середньої освіти в 5 класах

    Починаючи з 2022/2023 навчального року починається поетапне впровадження Державного стандарту базової середньої освіти (далі – Державний стандарт), відповідно учні 5 класів закладів загальної середньої освіти переходять на нову модель навчання. Упровадження Державного стандарту спрямоване на зміни в організації освітнього процесу, які мають забезпечити можливості формування ученицями/учнями ключових компетентностей і наскрізних умінь, визначених Законом України «Про освіту», та сприяти вихованню ціннісних орієнтирів відповідно до Концепції «Нова українська школа».     Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом вимог до обов’язкових результатів навчання учнів є освітня програма закладу загальної середньої освіти. Заклади освіти можуть розробляти освітню програму для адаптаційного циклу базової середньої освіти (5 – 6 класи) на основі Типової освітньої програми для 5 – 9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої н

Освітня діяльність у 2022/2023 навчальному році (МОН №1/9530 від 19.08.2022)

   У 2022/2-23 навчальному році пріоритетними є такі напрями освітньої діяльності ( покликання на документ тут ):     продовження реформи загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа»;     впровадження у 5 класах нового Державного стандарту базової середньої освіти (далі – Державний стандарт);     організація освітнього процесу після вимушеного переривання його звичного перебігу, викликаного спочатку тривалими карантинами, потім – військовою агресією РФ на території нашої держави;     посилення національно-патріотичного виховання, формування громадянської позиції;     просвіта з питань особистої безпеки;     організація навчальної діяльності здобувачів освіти та способів побудови зворотного зв’язку в умовах очної, дистанційної, змішаної форм навчання;      психологічні аспекти організації освітнього процесу в умовах воєнного/післявоєнного стану.     У зв’язку з широкомасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну, яке розпочалось 24 лютого 2022 р. і

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році.    Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі в закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році на рівні базової, профільної середньої освіти (5 – 11 класи) рекомендовані такі навчальні програми:     5 клас     – модельні навчальні програми, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» наказом від 12.07.2021 № 795 (зі змінами, внесеними у додаток наказами Міністерства освіти і науки України від 10.08. 2021 р., № 898 , від 29.09. 2021 р. № 1031, від 13.12. 2021 р. № 1358 , від 02.02. 2022 р. № 96 , від 09.02. 2022 № 143 , від 11.04. 2022 р. № 324 ) (гриф Міністерства станом на 01 серпня 2022 року надано 95 модельним навчальним програмам);     6 – 9 класи     - навчальні програми, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навча