Перейти до основного вмісту

Публікації

Google Знання

Останні дописи

План роботи вчителів фахового осередку природничого циклу на 2022-2023 н.р.

 

Засідання № 2

Дата: 26.10.2022 Інформація для приєднання до зустрічі Google Meet Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/cnt-erxk-nuf Тема: Модернізація навчально-виховного процесу шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій в умовах дистанційного та змішаного навчання

Анкета-портфоліо вчителів фахового осередку природничих дисциплін

  Завантаження…

Протокол №1

Покликння на файл прококолу І засідання вчителів фахового осередку природничих дисциплін:   https://docs.google.com/document/d/1jSIUZSzNCkWDMzzGyxYDytk5zHceQPmIWgZ8J0qfAwo/edit?usp=sharing

Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у 2022-2023 н.р.

  Покликання на документ тут 

Оцінювання результатів навчання у 2022-2023 н.р.

    Реформування загальної середньої освіти спрямоване на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, на навчання його самостійно оволодівати новими знаннями, на формування функціональних (пов’язані зі сферою знань, умінням оперувати науковими знаннями та фактичним матеріалом), мотиваційних (пов’язані з інтересами, індивідуальним вибором особистості) та соціальних (пов’язані з соціальною діяльністю особистості, життям суспільства) компетентностей. У контексті цього змінюються і підходи до оцінювання як складової освітнього процесу.      Для забезпечення цілісності освітнього процесу необхідно враховувати результати оцінювання навчальних досягнень учнів/учениць в доборі змісту, форм і методів роботи для кожного уроку/заняття. Також важливо формувати в учнів уміння аналізувати власну роботу, власні результати навчання, визначати для себе подальші завдання. У кожний урок/заняття необхідно включати роботу з учнями за результатами оцінювання, самооцінювання, взаємооцінюва