Перейти до основного вмісту

Публікації

Підведення підсумків (аналіз роботи ФО за 2023-2024 навчальний рік)

Останні дописи

ОГЛЯДОВИЙ ПОСІБНИК

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  ТА РОЗВИТКУ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

ІІІ засідання ФОП

Дата проведення: 9 квітня 2024 рік Інформація для приєднання до зустрічі Google Meet Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/usa-twyh-xhy ТЕМА: ”Розвиток професійних компетентностей  педагогів як засіб підвищення предметних та ключових компетентностей учнів” 

ІІ засідання ФОП

Дата проведення:  26 жовтня 2023 рік Інформація для приєднання до зустрічі Google Meet Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/goe-wmdj-opd    ТЕМА: ”Подолання освітніх втрат у результатах навчання здобувачів освіти з природничих дисциплін” План роботи 1. Про забезпечення виконання програми подолання освітніх втрат на уроках природничої освітньої галузі. (Чепурнова О.П.). Зміст програми Розробити діагностичні тести для визначення рівня опорних знань у школярів та вимірювання освітніх втрат з біології, географії, хімії та інтегрований курс “Пізнаємо природу” ( протягом вересня 2023 р. ). Провести перші діагностувальні роботи (контрольні роботи на повторення за попередній клас) без оцінювання: з метою виявлення прогалин. Провести аналіз результатів ДР №1 з метою виокремлення уроків для повторення, коригування, уроків консультаційного характеру; продумати різнорівневі завдання, підшукати додаткові інтернет-ресурси, що дають можливість самостійного повторення вивченого в цік

І засідання ФОП

  Дата проведення:  25 серпня 2023 рік  ТЕМА : ”Організація освітнього процесу у 2023/2024 навчальному році.” План роботи     1. Аналіз роботи ФОП за 2022/2023 н.р. Корегування планів роботи на 2023/2024 навчальний рік.      2. Вивчення нормативної документації, змін до чинних програм, врахування їх при плануванні уроків.     3.  Обговорення методичних рекомендацій.     4. Обговорення та затвердження плану роботи ФОП на 2023-2024 н.р.     5. Обговорення освітніх програм, визначення критеріїв оцінювання та погодження календарних планів.     6. Затвердження самоосвітніх програм педагогів.     7. Обговорення індивідуальних навчальних планів учнів-екстернів на 2023/2024 н.р. Про інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів/інтегрованих курсів у закладах загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році (Лист МОН України від 12.09.2023т№1/13749-23) Додаток 8 ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної серед

Підведення підсумків (аналіз роботи ФО за 2022-2023 навчальний рік)

Професійні здобутки вчителів:  засвоїли практичні рекомендації проведення психологічної хвилинки для учнів різного віку під час онлайн-навчання;  розвивали ключові компетентності вчителя-предметника в умовах модернізації змісту освіти;  пізнали дистанційний та змішаний формат навчання;  досконало оволоділи курсом "Дивись під ноги, дивись куди йдеш";  ознайомилися з інфографікою і різноманітними засобами візуалізації в навчальному процесі;  оволоділи цифровою грамотністю та онлайн-ресурсами для розвитку творчої активності учнів;  отримали сертифікати за підготовку учасників олімпіади на сайті "На урок";  практикують мовний менеджмент в освіті та апробують комунікативні стратегії;  виховують позитивну самооцінку та розвивають учнів під час уроків.

МozaBook - інтерактивне навчання №1 в Україні

Mozaik - інтерактивне навчання №1 ( https://www.mozaweb.com/uk/ ) MozaBook урізноманітнює інструментарій шкільних уроків численними ілюстраційними, анімаційними та творчими презентаційними можливостями. Видовищні інтерактивні елементи й вбудовані додатки сприяють розвитку навичок, полегшують проведення дослідів, пробуджують зацікавленість учнів і допомагають в легкому засвоєнні навчального матеріалу.  Незамінний інструмент  STEAM навчання.