Перейти до основного вмісту

Засідання № 3

Дата: 25.01.2023
Інформація для приєднання до зустрічі Google Meet
Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/vme-zxoz-tme 

Тема: Розвиток предметно-методичних та професійних компетентностей
 педагогів як засіб підвищення предметних та ключових компетентностей учнівПитання до обговорення:
 
1. Впровадження STEM-технологій (з використанням міжпредметних зв’язків), як засобу формування наукового світогляду здобувачів освіти 
  • Онлайнові інструменти реалізації STEM-STEAM-STREAM-освіти:   http://koippo.kr.ua/drukovana-produktsiya/2019/onlajnovi-instrumenty-realizatsiyi-stem-steam-stream-osvity.html.  Мета даного видання – сприяти оснащенню вчителів відповідними навичками та розумінням STEM для ефективного використання елементів STEM-освіти у власній педагогічній практиці. Каталог містить понад 100 релевантних, якісних та найсучасніших онлайнових інструмента )

2. Впровадження інноваційних технологій у сучасній школі. Скарбничка цифрових інструментів педагогів ФОП 

3. Роль предметів природничого циклу в формуванні ключових компетентностей здобувачів освіти під час дистанційного та змішаного навчання в умовах умовах відсутності постійного електропостачання 
  • Освіта України в умовах воєнного стану. Інноваційна та проєктна діяльність: Науково-методичний збірник: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2022/Mizhn.serpn.ped.nauk-prakt.konferentsiya/Nauk-metod.zbirnyk-Osv.Ukrayiny.v.umovakh.voyennoho.stanu-%20Innovatsiyna.ta.proyektna.diyalnist.pdf  У науково-методичному збірнику розкрито структуру, основні тенденції та особливості форм та методів активізації інноваційної діяльності закладів освіти, розглядаються актуальні питання організації та управління інноваційною та проєктною діяльністю в закладах освіти. Матеріали потребують вивчення, глибокого аналізу щодо впровадження в умовах воєнного стану. Видання адресоване керівникам закладів загальної середньої освіти, педагогічним, науково-педагогічним працівникам закладів вищої педагогічної освіти, структурних підрозділів післядипломної педагогічної освіти. 
  • Інформація для освітян в умовах воєнного стану від комунального закладу “Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського” http://koippo.kr.ua/informatsiya-dlya-svityan-v-umovah-voyennogo-stanu
Завдання:
1. Використовувати в навчальному процесі нові технології  форм взаємодії, спрямовані на розвиток свідомості учня, підвищення ефективності і якості освіти в умовах воєнного стану.

2.Приділяти належну увагу мотивації навчальної діяльності учнів та розуміння ними вивченого, опираючись на доступність навчального матеріалу.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Протоколи засідань МО у 2019-2020 н.р.

Аналіз роботи МО вчителів природничо-математичного циклу Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 КЗ “Олександрівське НВО № 1” за 2019 -2020 навчальний рік І семестр

Аналіз роботи МО

           На формування якісно нового педагога налаштована вся система методичної роботи, тобто система взаємозалежних дій та заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації професійної майстерності кожного вчителя. Тому можна визначити, що робота методичного об'єднання займає важливе місце в підвищенні професійної компетентності педагога та формуванні освітнього середовища для здобувачів освіти в умовах НУШ.            Зросли активність учителів, їх прагнення творчості, вчителі проявляють гарні організаторські здібності; використовують різноманітні форми, прийоми педагогічної техніки, інтерактивні технології, впровадження яких викликають підвищений інтерес в здобувачів освіти. (Платформа "На урок", Mindomo, Prezi, Emaze, Memrise, LearningApps, MyTest,  Google Forms, Kahoot, PowToon та інші)